понедељак, 13. јануар 2020.

РАДОВИ ПОСЛАТИ ЗА ДЕВЕТИ «МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА»

1. јуни – 30. новембар 2019.

ТАКМИЧАРСКИ РАДОВИ СА ШИФРАМА АУТОРА

(за преглед, кликнути на линк с називом такмичарске категорије)


Чист словни ребус

Индирект 

Комбиновани словни ребусЖИРИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДОВА


Радове са конкурса који су у ушли у конкуренцију (који задовољавају услове конкурса), оцењиваће следећи жири (сложено по азбучном редоследу):

1. Мирослав ЖИВКОВИЋ, Јагодина (МЖ), члан жирија, slovarim@ptt.rs,
2. Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Београд (МЛ), председник жирија, miroslav.lazarevic40@mts.rs,
3. Драган ЛОЈАНИЦА, Београд (ДЛ), члан жирија, dragan.lojanica@gmail.com,
4. Ђорђе ОТАШЕВИЋ, Београд (ЂО), члан жирија, djordjeotasevic@yahoo.com
и
5. Момир ПАУНОВИЋ, Панчево (МП), члан жирија, mjpaunpa@yahoo.com.

Установљен је начин оцењивања радова и утврђивања коначног пласмана. За сваку такмичарску категорију, сваки члан жирија одабира, по њему, десет најбољих састава и вреднује их са 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 поена. Чланови жирија имају потпуну самосталност у избору радова и њиховог рангирања, па је према томе присутност субјективности веома могућа.
Пошто је ово само једна енигматска игра, која даље унапређује предметне такмичарске енигматске дисциплине, аутори састава не треба да се љуте, јер би можда неки други састав жирија, донео другачије одлуке. Значи, овде се ради о рангирању послатих загонетака које задовољавају услове конкурса, на основу појединачних критеријума чланова жирија, а не на основу неких општих правила, која је овде тешко и увести.
Уколико се у међувремену открије да је неки од вреднованих радова већ раније објављен (нехотични плагијат), тај састав се избацује из конкуренције и вредносни поени се померају навише, због чега члан жирија додаје још један рад са оценом 1. Ово значи да сваки члан жирија одабира и једанаести, резервни рад.
Коначни пласман за сваку дисциплину добија се простим сабирањем поена свих чланова жирија. У случају истог броја поена, сматраће се да је бољи састав онај који је добио поене од већег броја чланова жирија, а у случају истог броја чланова жирија онај, који има већу појединачну оцену. Уколико је и ово идентично, одлуку о пласману доноси председник жирија, са или без консултовања са члановима жирија.

ПРЕДСЕДНИШТВО ЕК «НОВА ЗАГОНЕТКА»