понедељак, 25. јануар 2021.

ИНФОРМАЦИЈА О ТРОГОДИШЊЕМ РАДУ

 


 

Овај текст је кратак извештај о раду на "Новости Енигми" у протекле три године, 2018, 2019. и 2020. Сврха му је да информише чланове клуба НЗ који је преузео на себе обавезу да обезбеди енигматски део у листу и тако му продужи живот у тешким околностима. Намењен је, наравно, и свима који воле енигматику и "Енигму".


1. Лист је излазио редовно и са тачним датумом излажења, укупно 36 бројева.

2. Прешло се скоро 100% на компјутерску обраду сарадничких прилога. "Енигма" је иначе имала дугу традицију рада на папиру и по томе је заостајала за другим листовима. Оно што је остало иза Милана Шабана и Миодрага Тошића, а било је прихватљиво по квалитету и актуелно што се тиче теме, добрим делом је искоришћено. Иначе у ово време рад на папирима нема никаквог смисла и већина сарадника је, иако већ у годинама, нашла начина и потрудила се да савлада основе рада на компјутеру. Неки су успели да добију у томе помоћ од млађих чланова породице.

3. И поред великих проблема задржан је знатан број сарадника и код мрежастих и код осталих ("ситних") загонетака. То додуше компликује посао уредништва из више разлога (обимна преписка преко имејлова, израда плана, резервација тема, неједнобразност приманог материјала, неуједначено описивање појмова итд), али "Енигма" је одувек била лист отворен за сараднике и она ту традицију није напустила. Може да се уочи да данас многи енигматски листови имају ограничен број сарадника, да на радовима нема имена аутора итд. "Енигма", међутим, и даље негоује аутентичну ауторску енигматику.

4. Обезбеђена је велика разноврсност радова. Доминирају наравно мрежасте загонетке, у разним варијантама, али је довољно и оних које називамо "ситне". Неке од њих скоро уопште не могу да се нађу у другој енигматској штампи.

5. Иако је "Енигма" лист забавно-ревијалног карактера, у загонеткама које су објављиване су и теме са значајним личностима и догађајима из домаће и светске историје, науке, религије, етнологије, друштвеног живота итд. Радови на ове теме лоцирани су углавном на почетним странама листа. Тако се поштовала популарна синтагма "Знање кроз разоноду".


Следеће околности су спречиле да се учини више. Ту мислим на штампање посебних издања као што је била СПЕЦ Енигма или "Разонода милиона", евентуално излажење листа двапут месечно, организовање наградних конкурса што је била "Енигмина" традиција итд.

1. Од 1.1.2020. статус Компаније "Новости", издавача "Енигме, је промењен. У циљу смањења трошкова извршене су организационе промене, један број радника Компаније је премештен или упућен на принудни одмор тако да се и број радника на самој "Енигми" смањио на најмању меру, уствари на једног човека. У таквим условима немогуће је примати радове на папиру, нема ко то да уноси у компјутер. Промењена је технологија у делу припреме и слагања листа (рад са новим софтвером) што је у прво време искомпликовало посао, а нажалост у неким бројевима проузроковало и озбиљне грешке.

2. Корона вирус је онемогућио нормалан рад, конкретно редовне састанке чланова редакције. Већином се радило код куће, "он-лине". Ово није зауставило излажење листа, али је у току 2020. године одржан само један заједнички састанак. Неке ствари ипак не могу добро да се разреше док се не седне "очи у очи".

3. Због врло ограничених средстава није било могуће наградити квалитетне радове, а велики недостатак је и што не могу да се организују наградни конкурси који помажу да се подигне квалитет прилога и листа.


Ево и нешто измењене поделе посла у уредништву (од 1.1.2020):

За веће и средње мрежасте загонетке задужен Драган Лојаница.

За "ситне" загонетке (анаграми и остале словне загонетке, ребуси, загонетке у стиху, квадрати и штитови свих врста, клинови, пирамиде итд.) - МомирПауновић.

За осмосмерке - Зоран Милуновић, који ради и припрему свих енигматских садржаја.

Контакт-подаци уредника могу се наћи на сајту Новости "Енигма".

Радови сарадника се, дакле, НЕ ДОСТАВЉАЈУ на адресу "Енигме" већ директно енигматским уредницима, по горенаведеном распореду.Драган Лојаница

 


недеља, 10. јануар 2021.

АНАГРАМНА 2019.

  проф. др ДИНКО КНЕЖЕВИЋАНАГРАМНА ЕДИЦИЈА, Е – књига број 22

Алманах анаграма објављених у 2019. години на српском језику

БЕОГРАД, фебруар 2020.Електронска издања од истог аутора


1. Анаграмна 2001, фебруар 2002, допуњено март 2003.

2. Анаграмна 2002, март 2003.

3. Збирка анаграма објављених у "Политици мозаику", 2003.

4. Анаграмна 2003, фебруар 2004.

5. Анаграмна 2004, фебруар 2005.

6. Анаграмна 2005, фебруар 2006.

7. Збирка анаграма објављених у "Хуперу", март 2006.

8. Анаграмна 2006, фебруар 2007.

9. Анаграмна 2007, фебруар 2008.

10. Анаграмна 2008, фебруар 2009.

11. Анаграмна 2009, фебруар 2010.

12. Анаграмна 2010, фебруар 2011.

13. Анаграмна 2011, фебруар 2012.

14. Анаграмна 2012, фебруар 2013.

15. Анаграмна 2013, фебруар 2014.

16. Анаграмна 2014, фебруар 2015.

17. Анаграмна 2015, фебруар 2016.

18. Анаграмна 2016, фебруар 2017.

19. Анаграмна 2017, фебруар 2018.

20. 6688 анаграма из 500 бројева "Енигматике", мај 2018.

21. Анаграмна 2018, фебруар 2019.


У овој електронској презентацији објављених анаграма на српском језику у 2019. години, поред осталог, налазе се и поглавља везана за такмичења анаграмиста, поредак најпродуктивнијих анаграмиста у 2019, поредак аутора по броју објављених анаграма од 2001. до 2019, анаграми са интернетских блогова, анаграми објављени у штампаним медијима, стиховани анаграми, написи и књиге, обрађени листови и часопси, анаграмне занимљивости итд.


У уводној речи, аутор овог издања, поред осталог, каже:

Ово је деветнаеста "Анаграмна". Постало ми је већ нормално да новогодишње празнике користим за сређивање података које сам прикупљао током целе године. Надам се да је и Вама постало нормално да половином фебруара добијете нову "Анаграмну" и да се подсетите како смо се играли и шта смо радили протекле године. Бележи се веома благо повећање броја штампаних анаграма, са претходних 1.653, попели смо на 1.661. Као и лани оволиком броју највише је допринело објављивање анаграма у неенигматским листовима (Политикин забавник, Кикиндске, Суботичке и Пећиначке новине, Зрењанин, Панчевац, Порези и рачуноводство, Глас осигураника) и дневним новинама (Српски телеграф). Највише анаграма објављено је у "Српском телеграфу".

Појединачно, епитет најпродуктивнијег у 2019. у штампаним медијима, по други пут, понео је Мирослав Цветковић (253) из Ниша, испред Раденка Раковића (197) из Мале Ремете. Иза њих су се пласирали Зоран Радисављевић, Горан Топличeвић, Кристијан Кнежевић и Гордана Јовановић Шарић, сви са више од 100 објављених анаграма.

Такмичења ни ове године није фалило и сва су организована преко енигматских блогова, сем такмичења "уживо" на Сусретима енигмата Србије у Врњачкој бањи. Резултати и анаграми који се налазе у овом издању директно су преузети са блогова и у обиму који је био на располагању. И даље је најмасовније такмичење у састављању насловних анаграма у организацији Славка Бована, а најактивнији су сарадници Јована Новаковића у "игри анаграма", који из недеље у недељу избацују доста квалитетних састава. Као и прет-ходних година исти анаграмисти, предвођени Зораном Радисављевићем и Зденком Цапаном имали су више успеха од других. Међутим, протекле године значајне успехе постигли су и Драгиша Цетић, Ненад Савић, Кристијан Кнежевић, Зоран и Данијела Милуновић и Чедомир Јелић.

Објављена је само једна књига анаграма Гордане Јовановић Шарић: ТКАНИЦА ОД СЛОВА И СТИХОВА.

Као и претходних година на крају овог издања дат је преглед нетакмичарских анаграма са анаграмски најинтересантнијих интернетских блогова (на 93 стране). У овом алманаху их има само 3.137, лани 3.401, што указује на стално опадање, 2016. било их је 5.218. Пад броја анаграма који се објављују на енигматским блоговима показују да смо протеклих година већ достигли зенит и да у наредном периоду треба очекивати даљи благи пад или стагнацију. Што се квалитета тиче чини се да смо ту зенит достигли већ давно, мада се и данас појављује један број одличних и виртуозних анаграма.

Чињеница је да се мало енигмата бави анаграмирањем. Практично, мање од двадесет енигмата редовно и "озбиљно" саставља анаграме, остали само с времена на време.

Као и претходних година електронска верзија алманаха се бесплатно доставља свима који су за то изразили жељу (сада готово 100 енигмата). Добро је ако "Анаграмну" пошаљете и другима, ако је представите у листовима које уређујете или где сарађујете, на енигматским блоговима или местима окупља-ња енигмата. Адреса за све контакте, најаве и одјаве је: veraknezevic@mts.rs.


ПОРЕДАК НАЈПРОДУКИВНИЈИХ АНАГРАМИСТА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА У 2019.


1. МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ (253), 2. РАДЕНКО РАКОВИЋ (197),

3. ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (177), 4. ГОРАН ТОПЛИЧЕВИЋ (137),

5. КРИСТИЈАН КНЕЖЕВИЋ (132), 6. ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ (115),

7. ДАРКО МАРКОВИЋ (97), 8. СТОЈИМИР ТАЛИЈАН (89),

9. МОМИР ПАУНОВИЋ (72), 10. МЛАДЕН СПАСОЈЕВИЋ (64),

11. ЖИВОТА ПЕТКОВИЋ (63), 12. СЛАВКО БОВАН (61),

13. ДИНКО КНЕЖЕВИЋ (41), 14. ДРАГИША ЦЕТИЋ (37),

15. ЗДЕНКО ЦАПАН (18), 16. СОФИЈА НЕЦИН (11),

17. НИКОЛА ПЕТКОВСКИ (10), 18. ДРАГОСЛАВ РОСИЋ (9),

19. ГОЈКО МАНДИЋ (8), 20. МИЛАН ЖИВАНОВИЋ (7),

21. НЕПОТПИСАНИ АУТОРИ (7), 22. МИРКО СТАНКОВИЋ (6),

23. ИЛИЈА ОЗДАНОВАЦ (5), 24. ЉУБИЦА БИЛАЛОВИЋ (5),

25. НИКОЛА ПЕШИЋ (5), 26. ГОРДАНА И ВЛАДИМИР ШАРИЋ (4),

27. ЈОЖЕ РИЈАВЕЦ (4), 28. МИЛИЈА СТЕВАНОВИЋ (4),

29. МОМИР ВУЧЕНОВИЋ (4), 30. РАДОЈИЦА ЈОВИЧИЋ (4),

31. ДАНИЦА СТОЈИМИРОВИЋ (3), 32. ЖИВАН ПЕРИЋ (3),

33. ЗОРАН МИЛУНОВИЋ (3), 34. ИВАН АНДОНОВ (3),

35. РАДЕ ГОЉЕВИЋ (3), 36. ДЕЈАН МИНИЋ (2),

37. ДРАГАН НИКОЛИЋ (2), 38. ЈОВИЦА МАРКОВИЋ (2),

39. ЛУКА ПАВИЧИЋ (2), 40. ЈАКОВ РИВКИН (2),

41. АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ (1), 42. БОРИС НАЗАНСКИ (1),

43. БРАНКО БЈЕЛИЧИЋ (1), 44. ВЕРОЉУБ БАБИЋ (1),

45. ВЛАДИМИР ШАРИЋ (1), 46. ДЕЈАН СПАСИЋ (1),

47. ЉУБИСЛАВ ДРАКУЛИЋ (1), 48. МИОДРАГ БАБОВИЋ (1),

49. НЕБОЈША ДРАГОМИРОВИЋ (1), 50. НЕНАД САВИЋ (1),

51. ПЕРСИДА РАДАК (1), 52. СРБОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ (1).


ПОРЕДАК ПРВИХ ДВАДЕСЕТ АНАГРАМИСТА СА НАЈВИШЕ ОБЈАВЉЕНИХ САСТАВА У ПЕРИОДУ 2001 – 2019.


1. СЛАВКО БОВАН (2940), 2. МОМИР ПАУНОВИЋ (2703),

3. ЗОРАН РАДИСАВЉЕВИЋ (2349), 4. МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ (2338),

5. СТОЈИМИР ТАЛИЈАН (1572), 6. МЛАДЕН СПАСОЈЕВИЋ (1296),

7. РАДЕНКО РАКОВИЋ (1237), 8. ЖИВОТА ПЕТКОВИЋ (1189),

9. МИЛАН МИЛИН (1019), 10. ГОРАН ТОПЛИЧЕВИЋ (821),

11. ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ ШАРИЋ (808), 12. ДИНКО КНЕЖЕВИЋ (685),

13. ВЕСЕЛИН ПАТРНОГИЋ (544), 14. ИВАН АНДОНОВ (469),

15. НИКОЛА ПЕШИЋ (416), 16. ДАРКО МАРКОВИЋ (407),

17. ГОЈКО МАНДИЋ (371), 18. ЖЕЉКО ДИМОВИЋ (295),

19. АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ (253), 20. МИРКО РАНЧИЋ (228).


Према томе, без такмичарских анаграма у 2019. години имамо укупно 4.798 састава (1.661 у штампаним издањима и 3.137 на инернетским блоговима).


Приредио: Мирослав Лазаревић