петак, 28. јануар 2022.

ЕНИГМАТСКИ ДВАНАЕСТЕРАЦ

ОБЈАВЉЕНА И ТРЕЋА КЊИГА «ЕНИГМАТСКОГ ДВАНАЕСТЕРЦА»


 

    Крајем 2021. године изашла је из штампе и трећа 

књига ЕНИГМАТСКОГ ДВАНАЕСТЕРЦА, 

Мирослава ЛАЗАРЕВИЋА.

    Она у склопу аутобиографског приказа енигматских активности, третира ауторске текстове, текстове о аутору, као и енигматске књиге аутора. Тиме су заокружена сва енигматска ангажовања овог енигмате, укључујући и она из претходне две књиге, када су обрађене области из ангажоване анигматике, скандинавки, класичних укрштеница, индиреката, испуњаљки, анаграма, пирамида и клинова, стихованих загонетака, мозгалица и друштвених активности, са презентирањем, по мишљењу аутора, његових најзначајнијих и најбољих остварења из ових енигматских области. Наравно, ради добијања комплетне слике о енигматском ангажовању аутора, треба поменути и две његове претходне књиге, у којима је обрадио две његове највеће енигматске «љубави» – словне ребусе и магичне ликове: СЛОВНА РЕБУСИЈАДА (2013) и МАГИЧНА ЕНИГМАТИКА (2015).

    На овај начин, на укупно 1.640 страница А5 формата, представљен је комплетан енигматски опус овог аутора, са његовим избором онога што је сматрао најбитнијим и најрепрезентативнијим својим доприносом српској, раније и југословенској енигматици, којима је тако здушно припадао, без икаквих интереса и калкулација. Енигматски изазов и тежња за новим и бољим били су једина преокупација, као и жеља за унапређивање српске енигматике, кроз један овакав скроман допринос, о чему ће наравно други судити.

    Мада су ово аутобиографске књиге, оне се дотичу много ствари из српске енигматике, наравно у складу са одређеним приликама и могућностима у време реализације појединих остварења, тако да је ово значајно штиво и за историју српске енигматике. То је, уосталом, случај и са аутобиографским енигматским књигама других аутора, јер историју енигматике стварају њени приврженици, који својим делима исписују њене странице. Они који се буду бавили историјом српске енигматике, њеним развојем и друштвеним значајем, сигурно ће ценити и уважавати оваква издања, која ће, вероватно, корисно послужити у доношењу одређених закључака и заузимању ставова.

    Наравно, овакве и сличне енигматске исповести, могао би да напише сваки српски енигмата који се дуже времена бавио овом «играријом духа и гимнастиком ума» и то би био још потпунији допринос историји српске енигматике. Међутим, већи број истакнутих енигматских посленика (састављача, решавача, издавача и штампара), који би сигурно имали шта да кажу о својој енигматској активности, не жели да се упусти у овакве издавачке пројекте, јер они нису исплативи, што је сигурно велика штета по енигматику у целини.

    На овај начин сигурно ће пуно енигматских историјских чињеница остати незабележено и временом заборављено, јер се ни текућа енигматска штампа, а и друштвене компјутерске мреже, не баве довољно овим стварима, бацајући акценат на комерцијални ефекат, који може донети неку финансијску корист. Зато је релативно мало оваквих енигматских исповести у штампаном облику, јер њихова реализација није исплатив пројекат, а захтева пуно стрпљења и времена у прикупљању и систематизовању чињеница, а затим и у обезбеђивању свих елемената неопходних за штампање једног оваквог издања и коначно тражи одређена материјална улагања, која се тешко могу вратити.

    У књигама ЕНИГМАТСКОГ ДВАНАЕСТЕРЦА, аутор је желео не само да прикаже свој енигматски опус, већ, свуда где је то било могуће, у складу са концепцијом књиге, помене и друге енигматске ауторе и њихова умећа и достигнућа. Да би једна област људских ангажовања и преокупација добила на значају и била адекватно вреднована у друштву, потребно је да се прикаже свеукупност ангажовања и остварења ширег круга њених приврженика.

    Поред тога, у овом енигматском представљању, дате су, можда субјективно, и дефиниције појединих енигматских дисциплина, а представљени су и њихови најважнији и најзначајнији представници.

    Посебан значај је дат друштвеним активностима, писању о енигматици, издавању енигматских билтене и књига, као и организовању разних енигматских скупова и такмичења, који омогућавају једном ширем заинтересованом кругу да нешто више сазнају о енигматици и да пожеле да уђу у тај свет, при чему ће тек онда моћи да упознају све његове дражи и лепоте.

    Посебан акценат стављен је и на стиховане загонетке, путем којих се ова стваралачка област приближује водама поезије, а и поезија добија више загонетности, што је корисно за обе стваралачке сфере.

    Наравно, основна енигматска активност је састављање загонетака, без чега ово стваралаштво и не би постојало, то је опште позната чињеница, па не треба о томе много говорити, већ се треба трудити да оно буде што је могуће квалитетније, ауторски оријентисано и боље вредновано.

 

уторак, 25. јануар 2022.

ТАКМИЧЕЊЕ У САСТАВЉАЊУ АНАГРАМА

 
 

 

ЕК НОВА ЗАГОНЕТКА организује конкурс у састављању «чистог» анаграма на тему:ДВАДЕСЕТ ГОДИНА РАДА «НОВЕ ЗАГОНЕТКЕ»Позивају се сви анаграмисти са бивших југословенских простора да својим саставима дају допринос обележавању овог јубилеја, који се 2021. године, због пандемије коронавируса, није могао адекватно прославити.


Конкурс је отворен од 1. децембра 2021. до 31. марта 2022. године. Један аутор може учествовати и са више радова. Пет најбољих анаграма, односно њихови аутори, биће награђени енигматским књигама.
 
Радови се шаљу на е-маил адресу: miroslav.lazarevic40@mts.rs 


Унапред се захваљујемо свима који ће својим саставима обележити овај јубилеј и желимо им лепу забаву у другарском надметању. 

среда, 5. јануар 2022.

ВЕСНИК бр. 70. - НА БЛОГУ

 

     Стављен је на блог Весник Енигматског клуба "Нова загонетка" број 70, са датумом јануар 2022.

    У овом броју ВЕСНИКА бележимо два јубилеја Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА: седамдесети број овог информативно –теоријског клупског билтена и десети МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА.

    Да се подсетимо, а о томе ћемо више писати у наредним бројевима, први број ВЕСНИКА публикован је марта месеца 2002. године, а прво такмичење у састављању словних ребуса и индиреката (МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА) организовано је 2003. године, да би постало двогодишња манифестација.

 ➡ Весник ЕК НЗ можете пронаћи у истоименој секцији с десне стране блога, одмах испод "истакнутог поста".