уторак, 31. децембар 2019.

СРЕЋНА 2020!Свим члановима 
Енигматског клуба "Нова загонетка", 
пријатељима и сарадницима,  
и свим љубитељима енигматике 
Председништво клуба жели 
срећну и успешну 
Нову 2020. годину.

уторак, 26. новембар 2019.

РЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА (Р – Ш) 


Мирослав ЛазаревићРЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА


слова Р – Ш204 странице,

А5 формат, ћирилица,

издавачи: ЕК «Нова загонетка» и «Алма»,

Београд, 2019.

После већ објављених књига РЕЧНИКА ЕТНИКА И КТЕТИКА, са словима А – Ј (2017) и К – П (2018), ово је последња књига ове едиције, која третира одреднице које почињу словима Р – Ш.


Основни циљ аутора при креирању овог речника био је да се забележе етници и ктетици из консултованих извора, а што чини већину сретаних назива из ове области, који су се користили у нашем језику. Најчешће су одреднице изведене из наших топонима, али има и оних изведених из страних назива, а који су најчешће коришћени у нашем језику. Према томе, ово је само једна солидна база за израду обимнијих етничких пописа овакве врсте.


У овој књизи евидентирано је укупно 2.474 етника, а у целој едицији 8.532 етника. Одреднице су сложене азбучним редом по мушким етницима, а иза сваког од њих су дати и облици женског етника, као и забележени ктетици. Да би се разбила монотонија у ређању одредница и у овој књизи налазимо 52 слике грбова места у Србији, као и 35 слика српских манастира. Укупно у целом издању има 190 слика у боји српских грбова, као и 73 слика у боји српских манастира, при чему су ове слике везане за одређене одреднице овог издања.


Речник може корисно послужити енигматским ствараоцима, али и језичким стручњацима, ради даљих истраживања и стварања потпунијих издања. Поред тога, он може бити интересантан и за обичног читаоца, ради проширења његове језичке културе, јер садржи и архаичне, пежоративне, локалне и покрајинске облике, као и називе створене под утицајем страних језика, а који често одступају од основних правила за грађење ових речи. Тако често налазимо облике који се користе у локалу, без обзира на граматичка и правописна правила са којима су у колизији.


У српском издаваштву, поред више научних студија, не постоји јединствени речници овакве врсте, па је ово покушај да се цела ова ствар покрене са мртве тачке и прикаже део богатства српског језика и у овом сегменту. Уколико се у томе успело, ова едиција, без обзира на своју некомплетност, постигла је пун погодак.

понедељак, 7. октобар 2019.

УВОДНА РЕЧ


Тужна реалност је све више присутна у српској енигматици. 

Све више колега, који су оставили дубок траг у нашем загонетању, није више са нама, а млађих нараштаја, на жалост, нема довољно. Данас су на снази нови животни критеријуми, све се врти око профита и бољег стандарда по сваку цену, што можда и није толико лоше, када би било праћено са одговарајућим духовним и културним животом и повременим искључивањем из свакодневних животних трзавица. 

Било састављачка, било решавачка енигматика то може да обезбеди. Осим физичких, човеку су потребне и духовне активности и повремено искључивање из све већих животних тешкоћа. Због тога је више него икада потребно да енигматски посленици, који и даље делују, буду јединствени, да не подлежу општој клими исплативости својих ангажовања и да покушају да што више, наравно, позитивним примерима, анимирају млађе генерације, које ће наставити и унапредити постигнуто и започето.

уторак, 25. јун 2019.

18. СКУПШТИНА ЕК "НОВА ЗАГОНЕТКА"


У суботу, 22. јуна 2019. године одржана је редовна Годишња скупштина Енигматског клуба "Нова загонетка" из Београда (осамнаеста по реду, укључујући и оснивачку).

Седница Скупштине клуба одржана је у Београду, у просторијама Шаховског савеза Србије (Нушићева улица 25/II), у времену од 11,30 –14,00 часова.

Присутни на седници Скупштине:

Гости: 
Станко ЖУГИЋ (УЕ "Вук Караџић"), Милош КАРНА и Мирослав КОРДИЋ (ЕД "Др Ђорђе Натошевић"), Сретен ПЕРИЋ (ЕК "Изазов"), Марјан РАДАКОВИЋ (ЕК "Ниш"), Миле ЈАНКОВИЋ, Иван РУДИЋ и Милутин ТЕПШИЋ (ЕК "Пирамида"), Владимир ШАРИЋ (ЕК "Срем) и Љиљана ЉУБИЋ ОТОВИЋ и Зоран ПЕКОВИЋ (Шаховски савез Србије).

Чланови ЕК "Нова загонетка": 
Љубиша БАНОВИЋ, Мирослав ЖИВКОВИЋ, Крста  ИВАНОВ, Зорица ЈАКОВЉЕВИЋ, Петар ЈОВОВИЋ, Рајко КУЗМАНОВИЋ, Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ, Душко ЛАЗИЋ, Аница МИЛОШЕВ, Живота ПЕТКОВИЋ, Даница СОЈИМИРОВИЋ и Ратко СТОЈКОВИЋ.

РЕАЛИЗОВАНИ ДНЕВНИ РЕД:
1. Поздравна реч, отварање седнице и усвајање дневног реда;
2. Избор Радног председништва, записничара и оверача записника;
3. Ин меморијам (Станислав Лукић, Душан Јанковић, Слободан Барбировић, Хранислав Додић, Никола Пешић, Добрица Ерић и Дејан Патаковић);
4. Извештај о раду за протекли период;
5. План рада за наредни период;
6. Финансијски извештај за протекли период;
7. Финансијски план за наредни период;
8. Девети Меморијал "Србољуба Станковића";
9. Стање у Енигматском савезу Србије;
10. Додела клупских захвалница за верност и сарадњу;
11. Друга актуелна проблематика.


среда, 8. мај 2019.

МЕМОРИЈАЛ "СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА - ЧИКА-СТАНКА"


ЕНИГМАТСКИ КЛУБ «НОВА ЗАГОНЕТКА»
Организује традиционално 

ТАКМИЧЕЊЕ У САСТАВЉАЊУ СЛОВНИХ РЕБУСА И ИНДИРЕКАТА 
9. Меморијал «Србољуба Станковића – Чика–Станка»


Такмичење се организује у следећим дисциплинама:


1. Чист словни ребус (једнословни, вишесловни или са речима)
2. Комбиновани словни ребус (са словима, бројевима, знацима, симболима)
3. Индирект у свим варијантама


Општа такмичарска правила:
1. Може се учествовати у једној или више дисциплина, са највише 15 састава по једној и са највише три ауторске шифре укупно.
2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и потпуно представљен са решењем, a на посебном папиру А5 формата.
3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним правилима, али и на основу нових идеја и развојних путева предметних загонетака.
4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност, маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке, као и ефектност решења.
5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће и «економичност» рада, тј. разлика између броја слова решења и броја слова у поставци.
6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.
7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке, синоним или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично.
8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције биће дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.


Општи услови конкурса:
1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен. Одлуке жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа у такмичењу.
2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија.
3. За све такмичарске дисциплине биће обезбеђене одговарајуће награде.
4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка» (за Мирослава Лазаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.
5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити идентификацију шифре, са именом и презименом аутора, кућном и електронском адресом и бројем телефона.
6. Рок за слање радова је 30. новембар 2019. године.
 

Београд, 31. март 2019. године
Председништво ЕК «Нова загонетка»