уторак, 25. јул 2023.

ВЕСНИК бр. 77. НА БЛОГУ


     Стављен је на блог Весник Енигматског клуба "Нова загонетка" број 77, са датумом јул 2023.

    У овом броју ВЕСНИКА налазе се: енигматске вести, информација о Годишњој скупштини Клуба, позив за 11. Меморијал Србољуба Станковића, информација о 22. сусретима енимата Србије са оквирним програмом, извештаји о енигматским такмичењима, као и други уобичајени прилози.

    Додатак овом броју су  "Сремуш", билтен ЕК "Срем" број 17.

 ➡ Весник ЕК НЗ можете пронаћи у истоименој секцији с десне стране блога, одмах испод "истакнутог поста".среда, 19. јул 2023.

11. "МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА"

 

    Енигматски клуб "Нова загонетка" организује традиционално такмичење у састављању словних ребуса и индиреката "11. МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА".

    Такмичење се организује у следећим дисциплинама:

  1. ЧИСТ СЛОВНИ РЕБУС - једнословни, вишесловни или са речима
  2. КОМБИНОВАНИ СЛОВНИ РЕБУС - са словима бројевима, знацима, симболима
  3. ИНДИРЕКТ У СВИМ ВАРИЈАНТАМА - синоним поставке, израз који се логички наслања на поставку или произилази из ње, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично

Општа такмичарска правила:

 

  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина,

      са највише 10 састава по једној и са највише три ауторске

      шифре укупно.

  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и

      потпуно представљен са решењем, a на посебном папиру

      А5 формата.

  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним

      правилима, али и на основу нових идеја и развојних путева  

      предметних загонетака.

  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност,

      маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке, као и

      ефектност решења.

  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће «економичност»

      рада, тј. разлика између броја слова решења и броја слова у

      поставци.

  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.

  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке,

      синоним или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или

      наглашавање одређених делова синонима или асоцијације

      поставке и слично.

  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције

      биће дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

 

Општи услови конкурса:

 

  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен.

      Одлуке жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа

      у такмичењу.

  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија

      и одређивања коначног пласмана.

  3. За све такмичарске дисциплине, за ауторе три најбоље пласирана

      састава, биће обезбеђене одговарајуће награде.

  4. Радове слати под шифром на адресу: ЕК «Нова загонетка»

      (за Мирослава Лазаревића), 11070 Београд, Булевар Арсенија

      Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26.

  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити  

      идентификацију шифре, са именом и презименом аутора,

      кућном и електронском адресом и бројем телефона.

  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2023. године.

 

Београд, 21. јули 2023. године

  

                                       Председништво ЕК «Нова загонетка»