уторак, 9. април 2024.

ЧЛАНОВИ ЕНИГМАТСКОГ КЛУБА "НОВА ЗАГОНЕТКА" НА ДАН 1.04.2024 ГОД.

 

СПИСАК ЧЛАНОВА ЕК ''НОВА ЗАГОНЕТКА''

уједно и чланова ЕСС (са плаћеном чланарином) на дан 1.4.2024.г.

 

1.    Војин ВУКШИЋ

2.    Мирослав ЖИВКОВИЋ

3.    Крста ИВАНОВ - матични клуб ''Браничево''

4.    Зорица ЈАКОВЉЕВИЋ     

5.    Александар ЈАНКОВИЋ   

6.    Петар ЈОВОВИЋ              

7.    Катарина КЛИКОВАЦ               

8.    Предраг КРСТИЋ            

9.    Мирослав ЛАЗАРЕВИЋ    

10. Драган ЛОЈАНИЦА                   

11. Драган МАТОВИЋ           

12. Аница МИЛОШЕВ

13. Ђорђе ОТАШЕВИЋ

14. Живота ПЕТКОВИЋ

15. Раденко РАКОВИЋ

16. Милија СТЕВАНОВИЋ

17. Ратко СТОЈКОВИЋ

Председништво ЕК ''Нова загонетка''

четвртак, 29. фебруар 2024.

НОВА КЊИГА РАТКА СТОЈКОВИЋА

 

 

"ЛЕКСИКОН СРПСКИХ ПРИЗНАЊА БАЛЕТСКИМ УМЕТНИЦИМА"

 

"ЛЕКСИКОН СРПСКИХ ПРИЗНАЊА БАЛЕТСКИМ УМЕТНИЦИМА" садржи систематизоване податке о признањима (ордени, награде, похвале, захвалнице) које су у Србији додељене балетским уметницима, закључно са 2023. годином.

Дати су основни подаци (са фотографијом) о институцији - даваоцу признања, односно кратки биографски подаци о уметнику чије име признање носи (такође са фотографијом). Као даваоци признања назначени су државни органи и институције, струковна удружења, позоришта, позоришни музеји, фестивали, фондови - фондације. На крају су дати Индекс награђених уметника и Индекс награђених балетских представа.

ЛЕКСИКОН је обима 116 страница, формат је Б5, рецензент је проф. емер. Свенка Савић, а издавач Издавачка кућа "АЛМА".

"ЛЕКСИКОН СРПСКИХ ПРИЗНАЊА БАЛЕТСКИМ УМЕТНИЦИМА" може се набавити искључиво од аутора, Београд, Вељка Дугошевића 17 (мејл: storat38@gmail.com; тел. 011/6 750 135 или 064/506 98 36) по цени од 500,00 динара (и поштански трошкови од 140 динара).
среда, 21. фебруар 2024.

ПОЗИВ ЗА ПЛАЋАЊЕ ЧЛАНАРИНЕ

 


    Председништво ЕК ''Нова загонетка'' је на седници одржаној 23.1.2024. године донело одлуку да чланарина за 2024. годину буде 1.500,00 динара; од чега клубу остаје 1.000,00 динара, а Енигматском савезу Србије се прослеђује 500,00 динара. Чланови који имају други матични клуб, плаћају само 1.000,00 динара.

 

Позивамо садашње и будуће чланове да уплате чланарину, на један од два начина:

  • Уплатом на текући рачун ЕК НЗ код Банке Поштанска штедионица:

    200 - 2722280101033 – 36

Адреса клуба је:  Булевар А. Чарнојевића 124 / III / 26       Београд 11 000.

 

  • Или поштанском упутницом на адресу:

Александар Јанковић

ул. Октобарских жртава 204

34 202 Крагујевац - Грошница.

 

За месец март о.г. планирана је седница Председништва ЕСС, па је потребно да до тада клуб проследи савезу део прикупљених средстава.

 

                                                                                    Председништво ЕК ''Нова загонетка''

понедељак, 19. фебруар 2024.

ДАН ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

 

    Свим својим члановима,  и свим љубитељима енигматике,  Дан енигмата Србије, 21. фебруар 2024 године , честита Председништво енигматског клуба "НОВА ЗАГОНЕТКА".


Председништно "Нове загонетке"                                                   19. фебраур 2024 године

среда, 14. фебруар 2024.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА "ЧИКА СТАНКО"

Завршено је такмичење на 11. "Меморијалу Србољуба Станковића", у организацији Енигматског клуба "Нова загонетка". На овом Меморијалу учествовало је 18 енигмата из Србије, Хрватске, Словеније, Р. Српске и Федерације БиХ. Најуспешнији такмичар у укупном пласману је Зоран Радисављевић из Новог Сада.

Радисављевић је победио у дисциплинама комбинованог словног ребуса и индиректа, док је у дисциплини чистог словног ребуса најбољи био Божо Миљевић из Бања Луке.

У наставку је комплетан извештај са Меморијала:

https://online.fliphtml5.com/phkgp/vtrq/index.htmlсубота, 27. јануар 2024.

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА Н.З. 21.1.2024

 


Е Н И Г М А Т С К И   К Л У Б

«Н О В А   З А Г О Н Е Т К А»

 

11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26;

телефон: 011/2131 – 143, 064/9452 – 493, e – mail: мiroslav.lazarevic40@mts.rs;

жиро – рачун код Банке Пoштанска штедионица А.Д.  Београд: 200 – 2722280101033 – 36; матични број: 17354183, ПИБ: 101673150

 

Записник са седнице председништва ЕК ''Нова загонетка''

 

У уторак 23.1.2024.године, од 13,30 до 15,00 часова, у седишту клуба (Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 124 /III /26, Нови Београд) одржана је седница председништва ЕК ''Нова загонетка''. Седници су присуствовали чланови председништва: Александар Јанковић (председник), Милија Стевановић (потпредседник), Мирослав Лазаревић (члан) и Драган Лојаница (члан). У раду је учествовао и Владимир Шарић, председник ЕСС. Седница је имала кворум за рад и одлучивање.

Мирослав Лазаревић је предложио дневни ред, који је једногласно усвојен:

1.     Одавање почасти енигматима преминулим између две седнице председништва;

2.      Завршни рачун и стање у благајни;

3.      Извештај о раду између две седнице Председништва;

4.      Наредни задаци и подела задужења у Председништву.

 

  1. У периоду између две седнице председништва преминуло је седам енигмата: Вељко Вујчић, Душко Лазић, Живадин Јовановић, Радојица Јовичић, Милутин Тепшић, Ново Зекић и Томислав Поповић. Учесници седнице су им одали почаст минутом ћутања.

 

  1. Мирослав Лазаревић је предао изводе из банке Александру Јанковићу, који има задатак да у фебруару т.г. преда завршни рачун преко књиговодствене агенције у Каргујевцу. На рачуну клуба код Банке Поштанска штедионица тренутно је 15.000,00 динара, док је стање готовине у благајни на нули. Констатовано је да клуб функционише и у отежаним финансијским условима.

 

  1. О раду у предходном периоду Мирослав Лазаревић је навео:

3.1. Тежишна активност клуба била је издавачка делатност. Издата су четири Весника ЕК НЗ (бројеви 77, 78, 79 и 80). Од сваког броја Весника ЕК НЗ шест примерака и ПДФ формат гласила се предаје Народној библиотеци Србије, што реализују Драган Лојаница и Мирослав Лазаревић. У Веснику ЕК НЗ штампају се као додаци: ГЕН (Гласило нишких енигмата) и СРЕМУШ (Билтен ЕК ''Срем'' из Пећинаца). У Веснику ЕК НЗ приказују се енигмати из региона и њихово стваралаштво. Издавање Весника ЕК НЗ је отежано због недостатка финансија јер чланарина није довољна да покрије и ове трошкове. Умножавање броја 80 омогућио је донацијом Војин Вукшић. Позвани су чланови клуба да сарађују у Веснику ЕК НЗ, као и на сајту ЕСС и блогу ЕК НЗ.

3.2. Клуб је био издавач за следеће књиге:

-      ИСПУЊАЉКА (аутори Мирослав Лазаревић и пок. Владета Тривунац);

-      ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЗАГОНЕТКЕ, први део (аутори Мирослав Лазаревић и Јован Вуковић);

-      ЗНАЊЕ КРОЗ РАЗОНОДУ (аутор Драган Лојаница).

      Клуб је узео учешћа и у припреми монографије 70 ГОДИНА ЕНИГМЕ (аутори Јован Вуковић, Крста Иванов и Марјан Радаковић) и био један од суиздавача.

      Ратко Стојковић, члан ЕК НЗ, издао је књигу о Удружењу енигмата ''Вук Караџић'' чији је био дугогодишњи члан.

3.3. Клуб није имао организовану сарадњу, све је препуштено индивидуалном раду. На сцени су часописи затворени за ширу сарадњу, што је посебно дошло до изражаја после гашења Новости енигме.

3.4. Успешо је реализован 11. ''Меморијал Србољуба Станковића''. Приспели радови су објављени у Веснику ЕК НЗ бр. 80. У току је жирирање радова, а резултати ће бити објављени у Веснику ЕК НЗ бр. 81. Став председништва ЕК НЗ је да се и даље негује ауторска загонетка.

3.5. ЕК НЗ је учествовао на 22. Сусретима енигмата Србије у Каћу (у августу 2023. године), али није имао екипу за такмичења.

 

4.         Наредни задаци и подела задужења:

a.  Наставити са издавањем Весника ЕК НЗ. За уређивање и техничку припрему Весника и издавачку делатност у целини задужен је Мирослав Лазаревић.

b. За представљање клуба у електронском виду, одржавање блога ЕК НЗ и пребацивање докумената у ПДФ формат задужен је Драган Лојаница.

c.  Једногласно је донета одлука да чланарина за 2024. годину буде 1.500,00 динара; од чега клубу остаје 1.000,00 динара, а Енигматском савезу Србије се прослеђује 500,00 динара. Чланови који имају други матични клуб, плаћају само 1.000,00 динара. Чланарину слати Александру Јанковићу или уплатити на текући рачун клуба.

d.    За вођење благајне клуба задужен је Александар Јанковић.

e. У току године, до наредних Сусрета енигмата Србије, штампати ''Четрнаестословни енигматски речник'' чији су аутори Александар Јанковић и Драган Матовић. Такође, планира се да у овој години буде завршена и друга књига ''Историје српске загонетке'' аутора Мирослава Лазаревића и Јована Вуковића.

 

После званичног дела, настављен је разговор на енигматске теме.

 

Крагујевац, 26. 1. 2024.

 

Записник водио:                                                                                         Председавајући на седници:

Александар Јанковић                                                                                              Мирослав Лазаревић

 

 

 

 


среда, 24. јануар 2024.

ВЕСНИК бр. 80. НА БЛОГУ

 

 

    Стављен је на блог Весник Енигматског клуба "Нова загонетка" број 80, са датумом јануар 2024.

    У овом броју ВЕСНИКА налазе се: енигматске вести, информација о 11. Меморијалу Србољуба Станковића, информација о јубилеју "Весника", извештаји о енигматским такмичењима, историјски прилози, ин мемориам, као и други уобичајени прилози.

     Прилог поводом 80. броја "Весника" налази се на 28. страни, а у овој најави дајемо пригодан слављенички анаграм:

ЈОВАН В: А ТО СУ НЕКЕ ДОБРЕ СВЕСКЕ ЗА ЕНИГМАТЕ!    

(У = 1О)

(9,7,7,4,9) 

Д.Л.

     Надамо се да ће наши читаоци анаграм решити брзо и лако!

    Додатак овом броју "Весника" су ГЕН (Гласило енигмата нишких) бр. 34 и "Сремуш", билтен ЕК "Срем" број 20.

 ➡ Весник ЕК НЗ можете пронаћи у истоименој секцији с десне стране блога, одмах испод "истакнутог поста".