уторак, 26. новембар 2019.

РЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА (Р – Ш) 


Мирослав ЛазаревићРЕЧНИК ЕТНИКА И КТЕТИКА


слова Р – Ш204 странице,

А5 формат, ћирилица,

издавачи: ЕК «Нова загонетка» и «Алма»,

Београд, 2019.

После већ објављених књига РЕЧНИКА ЕТНИКА И КТЕТИКА, са словима А – Ј (2017) и К – П (2018), ово је последња књига ове едиције, која третира одреднице које почињу словима Р – Ш.


Основни циљ аутора при креирању овог речника био је да се забележе етници и ктетици из консултованих извора, а што чини већину сретаних назива из ове области, који су се користили у нашем језику. Најчешће су одреднице изведене из наших топонима, али има и оних изведених из страних назива, а који су најчешће коришћени у нашем језику. Према томе, ово је само једна солидна база за израду обимнијих етничких пописа овакве врсте.


У овој књизи евидентирано је укупно 2.474 етника, а у целој едицији 8.532 етника. Одреднице су сложене азбучним редом по мушким етницима, а иза сваког од њих су дати и облици женског етника, као и забележени ктетици. Да би се разбила монотонија у ређању одредница и у овој књизи налазимо 52 слике грбова места у Србији, као и 35 слика српских манастира. Укупно у целом издању има 190 слика у боји српских грбова, као и 73 слика у боји српских манастира, при чему су ове слике везане за одређене одреднице овог издања.


Речник може корисно послужити енигматским ствараоцима, али и језичким стручњацима, ради даљих истраживања и стварања потпунијих издања. Поред тога, он може бити интересантан и за обичног читаоца, ради проширења његове језичке културе, јер садржи и архаичне, пежоративне, локалне и покрајинске облике, као и називе створене под утицајем страних језика, а који често одступају од основних правила за грађење ових речи. Тако често налазимо облике који се користе у локалу, без обзира на граматичка и правописна правила са којима су у колизији.


У српском издаваштву, поред више научних студија, не постоји јединствени речници овакве врсте, па је ово покушај да се цела ова ствар покрене са мртве тачке и прикаже део богатства српског језика и у овом сегменту. Уколико се у томе успело, ова едиција, без обзира на своју некомплетност, постигла је пун погодак.