уторак, 26. септембар 2023.

ВЕСНИК бр. 78. НА БЛОГУ

 


    Стављен је на блог Весник Енигматског клуба "Нова загонетка" број 78, са датумом септембар 2023.

    У овом броју ВЕСНИКА налазе се: енигматске вести, информација о11. Меморијалу Србољуба Станковића, информација о одржаним 22. сусретима енимата Србије у Каћу, извештаји о енигматским такмичењима, као и други уобичајени прилози.

    Додатак овом броју су  "Сремуш", билтен ЕК "Срем" број 18.

 ➡ Весник ЕК НЗ можете пронаћи у истоименој секцији с десне стране блога, одмах испод "истакнутог поста".


понедељак, 25. септембар 2023.

ПРЕМИНУО ЈЕ "БЕН КРОТЕР"

 

ПРЕЕМИМУО ЈЕ „БЕН КРОТЕР“

  

 

У Лозници је 23 септембра преминуо наш друг Ново Зекић, изванредан енигмата, у 74. години.

У свим својим рaдовима трудио се да буде необичан и оригиналан и у томе је усппевао. Сарађивао је у многим листовима, био аутор разноврсних загонетака, а припремио је комплетан број текстова и велики број радова за алманах „Вожд“ јединствену енигматску монографију поводом двестагодишњице Првог српског устанка.

Један је од оснивача Енигматског клуба „Нова загонетка“ 2001 године.

Иначе, поред енигматике бавио се и другим областима, конкретно како пише у „Лексикону српских енигмата“, „истраживањем тајних порука у историји и нашој народној књижевности“

 

Д.Л.

 

.

 


МЕМОРИЈАЛ "ЧИКА СТАНКО"

Logo 1

Е Н И Г М А Т С К И  К Л У Б

«Н О В А   З А Г О Н Е Т К А»

 

Организује традиционално

 

ТАКМИЧЕЊЕ У САСТАВЉАЊУ

СЛОВНИХ РЕБУСА И ИНДИРЕКАТА

11. «Меморијал Србољуба Станковића»


Такмичење се организује у следећим дисциплинама:

 

 

1. Чист словни ребус

(једнословни, вишесловни

или са речима)

 

2. Комбиновани

словни ребус

(са словима, бројевима, знацима, симболима)

 

3. Индирект

у свим варијантама

(синоним поставке, израз који се логички наслања на поставку или произилази из ње, узимање, недостајање или наглашавање одређених делова синонима или асоцијације поставке и слично 


Општа такмичарска правила:

 

  1. Може се учествовати у једној или више дисциплина,

      са највише 10 састава по једној и са највише три ауторске

      шифре укупно.

  2. Сваки рад, са назнаком шифре аутора, мора бити коректно и

      потпуно представљен са решењем, a на посебном папиру

      А5 формата.

  3. Радови се могу састављати у складу са опште прихваћеним

      правилима, али и на основу нових идеја и развојних путева  

      предметних загонетака.

  4. Код оцењивања радова узимаће се у обзир оригиналност,

      маштовитост, духовитост и комбинаторика поставке, као и

      ефектност решења.

  5. Један од критеријума у вредновању ребуса биће «економичност»

      рада, тј. разлика између броја слова решења и броја слова у

      поставци.

  6. Разломачка црта у ребусима неће се третирати као посебан знак.

  7. У обзир долазе све варијације индиреката: наставак поставке,

      синоним или асоцијација за поставку, узимање, недостајање или

      наглашавање одређених делова синонима или асоцијације

      поставке и слично.

  8. Такмичарски радови који не испуњавају наведене пропозиције

      биће дисквалификовани, без обзира на њихов квалитет.

 

Општи услови конкурса:

 

  1. Радове ће оцењивати жири, који ће бити накнадно одређен.

      Одлуке жирија су коначне, а чланови жирија немају право учешћа

      у такмичењу.

  2. Аутори радова ће бити откривени тек по завршетку рада жирија

      и одређивања коначног пласмана.

  3. За све такмичарске дисциплине, за ауторе три најбоље пласирана

      састава, биће обезбеђене одговарајуће награде.

  4. Радове слати поштом на адресу: Мирослав Лазаревић,

      11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 

      26, или на електронску адресу: miroslav.lazarevic40@mts.rs.

  5. У другој мањој затвореној коверти у истој пошиљци треба ставити  

      идентификацију шифре, са именом и презименом аутора,

      кућном и електронском адресом и бројем телефона или се и ови

      подаци шаљу електронским путем.

  6. Рок за слање радова је 30. новембар 2023. године.

 

Београд, 1. септембар 2023. године

  

                   Председништво ЕК «Нова загонетка»