петак, 25. новембар 2022.

ОДЛАЗАК ПИСЦА И ЕНИГМАТЕ 

Преминуо je Милован Данојлић, рођен 1937. године, песник, есејист, преводилац, романсијар, личност која нам је у ова турбулентна времена дуго година била духовни друг. Нама је био посебно занимљив јер је био и енигмата.


Сарађивао је успешно у првим бројевима “Енигме”, али је нагон за писањем и књижевношћу био неупоредиво јачи и одвео га је на ту, тежу страну. Ипак није сасвим заборавио уживање и задовољство укрштања речи, посебно су га привлачили магични квадрати. Тако је 2005. године издао енигматску књигу “Игре с речима”, у којој су били 221 квадрат 7 х 7 и 3 квадрата 8 х 8.


Ево неколико реченица из његових уводних напомена о књизи:


Енигматика је у прошлости била омиљена забава сербских списатеља.

Није свака реч у сваком часу вољна да уђе у песму или у причу (Али може у рецимо магични квадрат – примедба ДЛ).

Прва реч квадрата је постављала темељ и правац за преостале, њој се придруживала друга која је упућивала на трећу; из треће се рађала четврта из ове пета. Што се квадрат више пунио, слобода избора се сужавала. Као и свака строга форма и ова је наметала неке принуде. Отуда сви “титаници, титанати, титанити, амареле, ајатуле, Атињани, анатеме” и друга проклетства укрштања.

Кад бих се нашао у шкрипцу, понеку реч бих и сам “исковао”.


Да би ублажио појаву оваквих нежељених речи, М.Д. им је понекад давао различите, кадикад неочекиване дефиниције. Например:

- Некад нас је водио у братство и јединство а данас у иностранство (АУТОПУТ)

- Амерички политичар, летећи амбасадор, покушао да у лету отме Косово. (ХОЛБРУК)

- Хвалилац свога коња у познатој песми Ј.Ј. Змаја (ЦИГАНИН)


Оно што је још занимљиво у овој књизи су дугачки и духовити описи речи што је разумљиво ако се има у виду да је у питању писац. То би могло и нама да буде узор пошто често дајемо немаштовите описе који би добро одговарали у службеним листовима или неким правним актима. Тако рецимо имамо на страни 30: “Богата руска породица живела и на западу где је завршно В из презимена окренула у Ф. (ДЕМИДОФ)”


 

Ево и два изабрана квадрата из наведене књиге:

Квадрат 7 х 7

А

Н

Т

Р

А

К

С

Н

О

В

И

Т

Е

Т

Т

В

Р

Ђ

Е

Њ

Е

Р

И

Ђ

А

Н

К

А

А

Т

Е

Н

Т

А

Т

К

Е

Њ

К

А

Т

И

С

Т

Е

А

Т

И

Т

 

 

Квадрат 8 х 8

У

С

К

А

Н

О

Ш

А

С

Т

О

П

А

Р

А

Ц

К

О

Њ

О

Л

И

К

Е

А

П

О

Л

О

Г

Е

Т

Н

А

Л

О

Ж

И

Т

И

О

Р

И

Г

И

Н

А

Л

Ш

А

К

Е

Т

А

Њ

Е

А

Ц

Е

Т

И

Л

Е

Н

 

                                                                                                            Драган Лојаница