петак, 29. децембар 2023.

ЧЕСТИТАМО !

 


        СРЕЋНУ НОВУ 2024. ГОДИНУ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ СВИМ ДРУГОВИМА ЕНИГМАТАМА И ЉУБИТЕЉИМА ЕНИГМАТИКЕ ЖЕЛИ ЕНИГМАТСКИ КЛУБ "НОВА ЗАГОНЕТКА".

четвртак, 30. новембар 2023.

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЗАГОНЕТКЕ

 

      

НОВА ЕНИГМАТСКА КЊИГА

 


 

Мирослав Лазаревић и Јован Вуковић

 

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЗАГОНЕТКЕ

ПРВИ ДЕО

 

А5 формат, 306 страна, ћирилица,

«Мала енигматска библиотека»,

свеска 19,

издавачи: ЕКНЗ и АЛМА,

рецензија Мирослав Живковић,

белешка о ауторима Владимир Шарић,

припрема за штампу Драган Лојаница,

штампар «Јефтина штампа»

 

      Свака област људске делатности и стварања има своју историју. Наравно, и српска загонетке заслужује једно овакво представљање, с обзиром да је загонетање у српском народу, као и код осталих народа, било присутно од најстаријих времена, без обзира да ли је оно било у усменој или писаној форми.

 

      Аутори ове књиге су покушали да представе историју српске загонетке од најстаријих времена до почетка 20 века. У другом делу овог наслова биће приказани достигнућа и развој српске загонетке од почетка 20. века до данас.

 

      Велики проблем у припремању овог текста био је релативно мали број изворних докумената о почецима и даљем развоју српске загонетке, јер у даљој прошлости мало је било писаних докумената о томе. Већи број српских енигмата, па и писаца, бавио се истраживањем и проучавањем појединих сегмената везаних за српско загонеташтво, па су аутори покушали, поред својих личних истраживања и сазнања, да све то уобличе у једну логичку историјску целину.

 

      Како је стварање загонетака и њихово решавање, нарочито у време усменог приповедања, било везано и за околину у којој је оно настајало, било је нормално да овај историјски приказ почне и од укупног историјског амбијента у коме су се ове умотворине стварале. Јер као што су загонетке других околних народа, утицале на наше народно стваралаштво, тако је било и обрнуто, јер је мешање народа и њихових култура на овим просторима било стално присутно.

 

      Књига третира у великој мери наше народно загонетање, са каснијим његовим приказима, али и почетке стварања ауторских загонетака, страни утицај на њих и њихов развој до краја 19. века. Нагласак је дат на почетак 19. века, када је ауторска загонетка почела да живи и напредује, па њен развој до краја тог века, када имамо њен значајан домет и у клвалитативном и квантитативном смислу. Све је ово илустровано са доста слика и  великим бројем примера ове умне дисциплине из тог периода.

 

      Књига је обрадила велики број часописа који су имали загонетачке рубрике, представила њихове издаваче и уреднике, као и ауторе загонетака и писце књига о њима, са доста илустрација и оригиналних прилога. Међу ауторима загонетака и издавачима новина и листова са загонеткама, налази се велики број личности тог времена, значајних за историју и културу српског народа. Књига има и новинарску вредност, јер се бави и штампом тог периода.

 

      Пошло се од тога да су далеки преци Срба прастановници Подунавља, које се преко реке Дунав помиње још у библијским списима, као значајан културни и цивилизацијски центар. Даље, на развој српске загонетке утицала су и античке умотворине, византијске загонетке, као и културна остварења балканских народа.

 

      Средњи век углавном карактерише народно загонеташтво без писаних трагова, јер због ропства под Турцима није било могуће развијати било који културни вид, па ни загонаташтво. Тек почетком 19. века, са стварањем самосталне српске државе, као и у осталим културним и интелектуалним сегментима, и загонетка почиње да добија своје место и да се развија, у почетку под утицајем Пеште, Беча и Прага, а касније добијајући своју физиономију, развијајући загонетачки опус  по количини, разноврсности и квалитету загонетака. Нарочити успон српске ауторске загонетке био је у другој половини 19. века.

 

      У књизи се налази око 550 разних загонетака: библијских, античких, византијских, балканских, наших народних, као и ауторских загонетака различитих врста које су у то време биле познате и објављиване. Поред тога, у књизи налазимо и око 60 слика личности (издавача, уредника, састављача, решавача), као и преко 160 слика новина, часописа, књига и оригиналних докумената који су се користили при изради овог издања, што значи да је књига богато илустрована.

 

      Поред тога, у књизи се налази и комплетан оргинални текст студије «О загонеци» (на 30 страна) коју је Ђорђе Натошевић објавио у «Летопису Матице српске» 1876. године.

 

      Из садржаја књиге може се видети да је загонетка одувек била део културне баштине, као посебан вид културног изражавања и да је увек заокупљала пажњу широких народних маса, јер је била средство за доказивање умешности и показивање интелекта и надмоћности. Тако међу ствараоцима загонетака налазимо ђаке, студенте, лекаре, политичаре, писце, песнике, сликаре и представнике других занимања. Због тог је загонеташтво веома значајно када говоримо о култури једног народа и оно ће се стално појављивати у новим облицима и димензијама, у складу са развојем друштва у целини.

 

      Ова књига употпуњује досадашња капитална издања о српској енигматици, помоћу којих је показано да је енигматика саставни део живота, затим са којима су представљена остварења у овој умној дисциплини, какав је данас статус загонеташтва и које су смернице за његово даље унапређивање и развијање. Поменимо та издања: «Лексикон српских енигмата» (2007), «Библиографија српске енигматике» (2012), «Укрштање речи у српској енигматици» (2014), «Алманах сусрета енигмата Србије» (2017) и «Енигма – 70 година» (2023).

 

      Због свега овога, књига се топло препоручује свим енигматским посленицима и љубитељима загонетки и она би требало да се нађе у свакој енигматској библиотеци, мада она може бити занимљива и за ширу читалачку публику, јер дотиче неке историјске чињенице и у сфери штампе, културе, па и политике.

 

      Књига се може набавити преко аутора, по цени од 1.000,00 динара, увећано за поштанске трошкове.

     

Београд, 29. новембар 2023. године

                                                                                                        Енигматски клуб «Нова загонетка»

     

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ МЕМОРИЈАЛА "ЧИКА СТАНКО"

 

      Рок за слање радова за такмичење у састављању словних ребуса и индиреката 11. МЕМОРИЈАЛ СРБОЉУБА СТАНКОВИЋА био је 30. но-вембар 2023. године.

      С обзиром на штрајк поштанских радника у Србији, као и на успо-реније пристизање поште из бивших југословенских простора, као ор-ганизатор овог такмичења, Председништво Енигматског клуба НОВА ЗАГОНЕТКА продужава рок за пријем такмичарских радова до 30. де-цембра 2023. године.

       Ради веће сигурности приспећа, радови се могу слати и на елек-тронску адресу: miroslav.lazarevic40@mts.rs. И у овом случају, радови се шаљу са шифром, при чему се доствља и идентификација шифре, са именом и презименом аутора, кућном и електронском адресом и бројем телефона.

      Радови  потписани са шифром аутора биће достављени члановима жирија, а тек по завршетку рангирања састава, биће јавно публикова-на имена аутора, како би се обезбедила што већа објективност при утврђивању пласмана.

 

Београд,                                                                     Председништво

28. новембар 2023. године                           ЕК «Нова загонетка»

среда, 29. новембар 2023.

ПРЕМИНУО ТОМИСЛАВ ПОПОВИЋСа закашњењем смо сазнали да је умро наш друг енигмата Тома Поповић, економист по струци, рођен 1943 године на југу Србије, у Топлици, код Куршумлијске бање. Волео је да у радове ставља теме из његовог родног краја.

Састављао је успешно укрштенице, класичне и скандинавке, али и известан број анаграма и објавио нешто мање од хиљаду радова.  Био је члан УЕ "Вук Караџић" и "Нове загонетке".. 

Био сам с њим у интензивном контакту док сам уређивао "Енигму". Као и већина сарадника у тим годинама није био "фамилијаран" са компјутером, тако да сам по договору технички дотеривао његове радове. Кад је "Енигма" престала да излази, прекинуи смо контакте, што себи приписујем као пропуст и извесну некоректност јер сам знао да је тешко болестан и да слути крај.

Нек почива у миру.

Д.Л.четвртак, 16. новембар 2023.

ВЕСНИК бр. 79. НА БЛОГУ

 

 

    Стављен је на блог Весник Енигматског клуба "Нова загонетка" број 79, са датумом новембар 2023.

    У овом броју ВЕСНИКА налазе се: енигматске вести, информација о11. Меморијалу Србољуба Станковића, информација о скупу енимата на Сајму књига у Београду, извештаји о енигматским такмичењима, историјски прилози, ин мемориам, као и други уобичајени прилози.

    Додатак овом броју су ГЕН (Гласило енигмата нишких) бр. 32 и "Сремуш", билтен ЕК "Срем" број 19.

 ➡ Весник ЕК НЗ можете пронаћи у истоименој секцији с десне стране блога, одмах испод "истакнутог поста".


понедељак, 6. новембар 2023.

ЕНИГМАТИКА ПРЕ 90 ГОДИНА

 


Игром случаја дошао сам до енигматске књиге из 1934 године „Гордијев чвор“,  аутор Пјер Меракли, што је псеудоним презимена Прикелмајер. Наиме у питању је Јосиф Прикелмајер (1893 – 1961), фармацеут и енигмата из Ваљева. Књига је описана у Лексикону српских енигмата на страници 301 где је енигматска биографија аутора.  О  тој књизи и њеном творцу је писао детаљно и Воја Додевски у Веснику број 74.

Имао сам велику радозналост да видим како је у Србији енигамтика изгледала пре скоро 90 година и да ли постоји  континуитет са овим што ми данас радимо.

Нема сврхе да се понавља оно што је већ написано у ова два извора, па прилажем овде  неколико анаграма из те књиге, као и једини квадрат 7 х 7, већина других су 6 х 6 и 5 х 5. У књизи иначе има поред словних и слоговних укрштеница, ребуса, испуњаљки, коњићевих скокова, и још понешто, скоро сва класична енигматика. Од анаграма неке сам решио, неке оставио, и поред решених додао у доњу табелу још неколико  нерешених па ко је расположен може да се опроба.

Решења загонетака нису у књизи дата, обећана су у следећој , али она никад није изашла.  Квадрат сам решао, уз мало проблема, овде га прилажем као „куриозитет“ из прве половине прошлог века.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

И

С

К

У

С

А

Н

2

С

Р

О

З

А

Н

О

3

К

О

П

И

Р

А

М

4

У

З

И

М

А

Т

И

5

С

А

Р

А

Ц

Е

Н

6

А

Н

А

Т

Е

М

А

7

Н

О

М

И

Н

А

Л

 

1.Човек који је много доживео, 2. Спаднуто, 3.Прецртавам, 4.Грабити, 5.Противник Крсташа, 6.Проклетство, 7.Просечан (франц.)

 

АНАГРАМИ

Поставка анаграма

Питање дато уз анаграм

Решење

ДР. МАРКО ГАРЛАШ

ВАЉЕВО

Титула високог функционера ?

МАРШАЛ КРАЉЕВОГ ДВОРА

ЖИВОРАД МАДЕРСКИ

КНИН

Које је ово војно лице ?

ЖАНДАРМЕРИСКИ ВОДНИК

ДР. ТОДОР П. БОЧЕСКИ

 

У ком крају Београда станује овај лекар ?

ТОПЧИДЕРСКО БРДО

ДР. СТЕВО ПРОШТИНСКИ

Професија ?

ОПШТИНСКИ СТРВОДЕР

ДАНИЦА ПЕПИКО

РУМА

Где ради ова жена ?

ПРЕДИОНИЦА ПАМУКА

НЕГОВАН А. ЛУКИЋ

У ком старом крају Београда станује ?

 

НЕНАД Ђ. ГЛАБРИЈЕРИ

Положај ?

 

РАНКО АЛ. ПИПЕРСКИ

Чин и род оружја ?

 

МИТКЕ П. СТОШКИН

Титула ?

 

ТРИША РОНАЦ

Шта је овај човек ?

 

ГРГУР БОСКОВЕЧКИ

„ДАДАИСТ“

Назив надлештва у ком ради ?

 

КЛАТИМИР  А. БАШЧЕНЕЈАН

Положај ?

 

 

Драган Лојаница


петак, 27. октобар 2023.

НОВА КЊИГА

 

НОВА КЊИГА !

 

Изашла је из штампе књига Драгана Лојанице у издању „Нове загонетке“  „Знање кроз разоноду“ посвећена успомени на „преминулу“ ЕНИГМУ. Случајно је испало на отприлике шест месеци од  преминућа. Такорећи, шестомесечни помен.

Књига садржи 30 класичних укрштеница комплетираних за решавање на ликовима из ЕНИГМЕ, а урађене су у моделу „ангажоване енигматике“.  Шта је то тачно, може да се види из предговора књиге. Суштина је да је уз лик и опис укрштенице  дат и додатни текст којим се рад обогаћује, а идеја састављача долази до пуног изражаја.

Књига је на формату А4, има 74 стране, слике  црно-беле. Цена је 600 динара у шта је урачуната и поштарина за препоручену пошиљку. Новац треба слати или на адресу аутора, Рајка од Расине 30/8, 11030 Београд, или на рачун код Интеса банке 160- 3500100031233-87

 

A computer screen shot of a yellow book

Description automatically generated