субота, 27. јануар 2024.

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНИШТВА Н.З. 21.1.2024

 


Е Н И Г М А Т С К И   К Л У Б

«Н О В А   З А Г О Н Е Т К А»

 

11070 Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 124, улаз 3, стан 26;

телефон: 011/2131 – 143, 064/9452 – 493, e – mail: мiroslav.lazarevic40@mts.rs;

жиро – рачун код Банке Пoштанска штедионица А.Д.  Београд: 200 – 2722280101033 – 36; матични број: 17354183, ПИБ: 101673150

 

Записник са седнице председништва ЕК ''Нова загонетка''

 

У уторак 23.1.2024.године, од 13,30 до 15,00 часова, у седишту клуба (Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 124 /III /26, Нови Београд) одржана је седница председништва ЕК ''Нова загонетка''. Седници су присуствовали чланови председништва: Александар Јанковић (председник), Милија Стевановић (потпредседник), Мирослав Лазаревић (члан) и Драган Лојаница (члан). У раду је учествовао и Владимир Шарић, председник ЕСС. Седница је имала кворум за рад и одлучивање.

Мирослав Лазаревић је предложио дневни ред, који је једногласно усвојен:

1.     Одавање почасти енигматима преминулим између две седнице председништва;

2.      Завршни рачун и стање у благајни;

3.      Извештај о раду између две седнице Председништва;

4.      Наредни задаци и подела задужења у Председништву.

 

  1. У периоду између две седнице председништва преминуло је седам енигмата: Вељко Вујчић, Душко Лазић, Живадин Јовановић, Радојица Јовичић, Милутин Тепшић, Ново Зекић и Томислав Поповић. Учесници седнице су им одали почаст минутом ћутања.

 

  1. Мирослав Лазаревић је предао изводе из банке Александру Јанковићу, који има задатак да у фебруару т.г. преда завршни рачун преко књиговодствене агенције у Каргујевцу. На рачуну клуба код Банке Поштанска штедионица тренутно је 15.000,00 динара, док је стање готовине у благајни на нули. Констатовано је да клуб функционише и у отежаним финансијским условима.

 

  1. О раду у предходном периоду Мирослав Лазаревић је навео:

3.1. Тежишна активност клуба била је издавачка делатност. Издата су четири Весника ЕК НЗ (бројеви 77, 78, 79 и 80). Од сваког броја Весника ЕК НЗ шест примерака и ПДФ формат гласила се предаје Народној библиотеци Србије, што реализују Драган Лојаница и Мирослав Лазаревић. У Веснику ЕК НЗ штампају се као додаци: ГЕН (Гласило нишких енигмата) и СРЕМУШ (Билтен ЕК ''Срем'' из Пећинаца). У Веснику ЕК НЗ приказују се енигмати из региона и њихово стваралаштво. Издавање Весника ЕК НЗ је отежано због недостатка финансија јер чланарина није довољна да покрије и ове трошкове. Умножавање броја 80 омогућио је донацијом Војин Вукшић. Позвани су чланови клуба да сарађују у Веснику ЕК НЗ, као и на сајту ЕСС и блогу ЕК НЗ.

3.2. Клуб је био издавач за следеће књиге:

-      ИСПУЊАЉКА (аутори Мирослав Лазаревић и пок. Владета Тривунац);

-      ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЗАГОНЕТКЕ, први део (аутори Мирослав Лазаревић и Јован Вуковић);

-      ЗНАЊЕ КРОЗ РАЗОНОДУ (аутор Драган Лојаница).

      Клуб је узео учешћа и у припреми монографије 70 ГОДИНА ЕНИГМЕ (аутори Јован Вуковић, Крста Иванов и Марјан Радаковић) и био један од суиздавача.

      Ратко Стојковић, члан ЕК НЗ, издао је књигу о Удружењу енигмата ''Вук Караџић'' чији је био дугогодишњи члан.

3.3. Клуб није имао организовану сарадњу, све је препуштено индивидуалном раду. На сцени су часописи затворени за ширу сарадњу, што је посебно дошло до изражаја после гашења Новости енигме.

3.4. Успешо је реализован 11. ''Меморијал Србољуба Станковића''. Приспели радови су објављени у Веснику ЕК НЗ бр. 80. У току је жирирање радова, а резултати ће бити објављени у Веснику ЕК НЗ бр. 81. Став председништва ЕК НЗ је да се и даље негује ауторска загонетка.

3.5. ЕК НЗ је учествовао на 22. Сусретима енигмата Србије у Каћу (у августу 2023. године), али није имао екипу за такмичења.

 

4.         Наредни задаци и подела задужења:

a.  Наставити са издавањем Весника ЕК НЗ. За уређивање и техничку припрему Весника и издавачку делатност у целини задужен је Мирослав Лазаревић.

b. За представљање клуба у електронском виду, одржавање блога ЕК НЗ и пребацивање докумената у ПДФ формат задужен је Драган Лојаница.

c.  Једногласно је донета одлука да чланарина за 2024. годину буде 1.500,00 динара; од чега клубу остаје 1.000,00 динара, а Енигматском савезу Србије се прослеђује 500,00 динара. Чланови који имају други матични клуб, плаћају само 1.000,00 динара. Чланарину слати Александру Јанковићу или уплатити на текући рачун клуба.

d.    За вођење благајне клуба задужен је Александар Јанковић.

e. У току године, до наредних Сусрета енигмата Србије, штампати ''Четрнаестословни енигматски речник'' чији су аутори Александар Јанковић и Драган Матовић. Такође, планира се да у овој години буде завршена и друга књига ''Историје српске загонетке'' аутора Мирослава Лазаревића и Јована Вуковића.

 

После званичног дела, настављен је разговор на енигматске теме.

 

Крагујевац, 26. 1. 2024.

 

Записник водио:                                                                                         Председавајући на седници:

Александар Јанковић                                                                                              Мирослав Лазаревић

 

 

 

 


Нема коментара:

Постави коментар

Коментарисање је у начелу слободно. Увредљиви, спам/бот, малициозни, коментари који износе очигледне неистине и/или клевете, неће бити објављени.