уторак, 24. новембар 2020.

ЗБИРКА КВАДРАТА 9х9 И ВЕЋИХ

 

 

 


 

 

Загонетачко друштво ЧВОР из Бјеловара представља и девету књигу ове године. То је још једна збирка магичних квадрата коју је припремио Борис АНТОНИЋ, а за штампу је уредио Стјепан ХОРВАТ. Ради се о ЗБИРЦИ КВАДРАТА 9х9 И ВЕЋИХ (1941 – 2020).

Књига има 176 страница на којима налазимо око 200 квадрата 9х9 са ових наших простора, објављених, али и досад необјављених, око 30 квадрта 10х10 и 13 састава величине од 11х11 до 14х14 поља. Уз то забележено је и око 50 квадрата 9х9 на неком од страних језика.

Ту су квадрати на енглеском, француском, румунском и бугарском језику. Представљено је и десетак енглеских квадрата 10х10 и један полиглотски 11х11. У књизи такође налазимо и три покушаја палиндромних квадрата 9х9 и пет покушаја израде укрштеница 9х9.

Посебно треба нагласити да су у књизи објављени и 13 формално коректних словеначких квадрата 9х9, који нису објављени у словеначким часописима, при чему су ово први такви квадрати на словеначком језику.

У предговору ове збирке каже се да јој је циљ да се покаже до којег нивоа у квалитету састављања се стигло, да би се наставило још боље и лепше.

У збирци на 50 страница налазимо белешке о речима, подацима о изворима потврђених појмова, као и анализу оних за које није нађена потврда.

У опсежном поговору на 40 страница, по први пут је код нас дат опширан покушај синтезе постојећих начела и упутстава за избор речи при састављању мрежастих загонетака, при чему је један део већ објављен у збиркама квадрата 7х7 и 8х8 истог аутора. Ово може бити полазиште за расправу на тему добијања уједначених и комплетних правила. Као увод у поглавље о квадратима 9х9 на енглеском језику, дат је приказ правила која у њиховом заго-неташтву важе при избору речи за мрежасте загонетке.

У поговору дат је приказ развоја дисциплина квадрата 9х9 и 10х10 од 1941. до 2020. године, при чему су издвојени најбољи радови. Такође су наведени први покушаји и први формално исправни квадрати код Хрвата, Срба, Словенаца, Црногораца и Бошњака, а наведене су и многе домаће и стране квадратне варијације.

Веома драгоцена и значајна енигматска књига о магичним квадратима, која показује достигнућа у овој енигматској сфери, али и иницира даља истраживања и остваривање нових домета.

 

Нема коментара:

Постави коментар

Коментарисање је у начелу слободно. Увредљиви, спам/бот, малициозни, коментари који износе очигледне неистине и/или клевете, неће бити објављени.